Vaasanseudun eläinsuojeluyhdistys on käynnistänyt kuntalaisaloitteen Vaasan seudun eläinlääkäripäivystyksen kehittämiseksi


Eläinlääkäripäivystystä tulee kehittää alueella mm. resursoimalla palvelutarjonta alueen tarpeiden ja kysynnän mukaisesti, yhdenmukaistamalla palvelusta jaettavia tietoja yli kuntarajojen sekä selkeyttämällä hallinnon rakennetta.
Nykyisellä tavalla järjestetyt palvelut eivät ole riittävät.

 

Veterinärjouren måste utvecklas i regionen bland annat genom att ge tillräckliga resurser för tjänster enligt behov, standardisera informationen som ges för tjänster över kommun gränser samt att förtydliga administrationens konstruktion.
Det sättet som veterinärjouren ordnas för tillfället är inte tillräckligt jämfört med behovet.

 

Kuntalaisaloiteeseen voit osallistua alla olevasta linkistä ja se vaatii vahvan tunnistautumisen.

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/8484