VAASANSEUDUN ELÄINSUOJELUYHDISTYS ry. KOKOUSKUTSU

HUOM! KOKOUKSEN PAIKKA ON MUUTTUNUT!

 

VAASANSEUDUN ELÄINSUOJELUYHDISTYS ry. KOKOUSKUTSU Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Aika : perjantai 16.9. klo 17.30 Paikka: ABC, Runsor

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Sääntömuutokset

Kohta 7. Hallitus ”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 7 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.” Muutetaan muotoon: ”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.” Kohta 9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen ”Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa. Hallitus voi myös erikseen antaa määrätylle henkilölle henkilökohtaisen oikeuden yhdistyksen nimen kirjoittamiseen.” Muutetaan muotoon: ”Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa. Hallitus voi myös erikseen antaa määrätylle henkilölle henkilökohtaisen oikeuden yhdistyksen nimen kirjoittamiseen.” Kohta 10. Tilikausi ja tilintarkastus ”Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.” Muutetaan muotoon: ”Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.” Kohta 12. ”Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen vuorokautta ennen kokousta kirjeitse, sähköpostitse tai internetin välityksellä kotisivuillaan.” Muutetaan muotoon: ”Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kirjeitse, sähköpostitse tai internetin välityksellä kotisivuillaan.” 6. Uudella logolla tilattavat / valmistettavat kannatustuotteet 7. Eläinten viikon tapahtumat 8. Vesyn kalenteri 2017 9. Muut asiat 10. Kokouksen päättäminen